Mededelingen

Beleid van SWZ t.a.v. Seniorencomplexen.

Op 13 januari hebben we een overleg met SWZ over wijziging in het beleid van seniorencomplexen.

De bedoeling is om de leeftijdsgrens om in aanmerking te komen voor een seniorenwoning te verlagen. Het bestuur is hier tegen. Wij zien elders in de stad seniorencomplexen waar dit is gebeurd verpauperen en het woongenot verdwijnen. Wij zullen de Woonkoepel vragen naar hun mening hierover.

Wij houden u op de hoogte.

In verband met de coronacrisis heeft het bestuur besloten de Ontmoetingsruimte tot nader bericht te sluiten. Onze leden vallen qua leeftijd in de risicogroep, dus voorzichtigheid is geboden.

Het bestuur zal begin augustus bekijken of het mogelijk is de activiteiten weer op te starten. Dit zal volgens de RIVM regels gebeuren.

Hierover volgt nog nader bericht.

Koffie-inloopmiddagen.

De koffie-inloopmiddagen zullen voorlopig geen doorgang vinden.

Openingstijden zaal bij evenementen en activiteiten.

Het bestuur heeft in haar vergadering van 28 maart 2019 besloten, dat de openstelling bij evenementen zoals Bingo, Lunch, voorlichtingsmiddagen en gezellige avonden, vanaf heden zullen worden gehandhaaft. De reden hiervoor is, dat de mensen zo vroeg komen zodat de organisatie geen tijd heeft zaken voor te bereiden en klaar te zetten. Voor de aangegeven aanvangstijd zullen geen mensen meer worden toegelaten.

Lunches

De lunches zijn tot nader bericht gestopt, Iedereen die heeft betaald voor de de laatste lunch, die niet is door gegaan is ingeschreven voor de eerstvolgende lunch.

Vacature penningmeester

 Wij zijn al jaren opzoek naar een penningmeester.

Heeft u belangstelling en tijd ongeveer 1 uur per maand, meldt u aan bij: Willy Voetstra of Siem Smook.