Mededelingen

Vacature beheerder Ontmoetingsruimte.

Het bestuur is op zoek naar een beheerder voor de Ontmoetingsruimte.

Voor nader informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter of secretaris of via email ittersumerbroek@kpnmail.nl..

Vacature penningmeester

Wij zijn al jaren opzoek naar een penningmeester.

Heeft u belangstelling en tijd ongeveer 1 uur per maand, meldt u aan bij: Willy Voetstra of Siem Smook.  Of meldt per email op ittersumerbroek@kpnmail.nl

Het niet hebben van een penningmeester zal op de duur leiden tot het opheffen van de vereniging.

30 jarig bestaan van de Bewonersvereniging Ittersumerbroek.

Dit voorjaar bestaat de vereniging 30 jaar. Dit feit willen we niet ongemerkt laten passeren. Het bestuur is bezig iets te organiseren. Ideeën zijn welkom.

Jaarvergadering 2023.

Op 8 maart 2023 zal de jaarvergadering worden gehouden. de aanvang is om 19.30 uur.

Lunches. 

De lunches gaan weer van start en worden gehouden op   23 december.

De data lunches in 2023 komen z.s.m.

Het bestuur heeft besloten om de prijs voor de lunch m.i.v 1 januari 2023 te verhogen naar € 3.00, dit i.v.m. het stoppen van de sponsering van de Jumbo en de gestegen prijzen.

De aanvang is om 12.00 uur

Sluiting Ontmoetingsruimte

De Ontmoetingsruimte is van 24 december  2022 tot 3 januari 2023 gesloten.

Nieuwjaars inloop

Op 2 januari 2023 zal er een nieuwjaars inloop zijn van 16.00 uur tot 17.30 uur. U kunt dan uw buurtgenoten een goed nieuwjaar wensen.

Activiteiten.

Voor de diverse activiteiten zijn deelnemers nodig. Het bestuur heeft besloten om de activiteiten open te stellen voor alle bewoners van 55+ in de wijk Ittersumerbroek.

Gezellig avond.

De gezellige avonden zijn nog niet bekend.

Bewonerscontact.

Het bestuur heeft besloten om de uitgave van het Bewonerscontact te verminderen. Dit in verband met het feit dat er geen aanvoer van nieuws is vanuit de leden of de activiteiten.

Openingstijden zaal bij evenementen en activiteiten.

Het bestuur heeft in haar vergadering van 28 maart 2019 besloten, dat de openstelling bij evenementen zoals Bingo, Lunch, voorlichtingsmiddagen en gezellige avonden, vanaf heden zullen worden gehandhaafd. De reden hiervoor is, dat de mensen zo vroeg komen zodat de organisatie geen tijd heeft zaken voor te bereiden en klaar te zetten. Voor de aangegeven aanvangstijd zullen geen mensen meer worden toegelaten.