Mededelingen

Vacature penningmeester

Wij zijn al jaren opzoek naar een penningmeester.

Heeft u belangstelling en tijd ongeveer 1 uur per maand, meldt u aan bij: Willy Voetstra of Siem Smook.  Of meldt per email op ittersumerbroek@kpnmail.nl

Het niet hebben van een penningmeester zal op de duur leiden tot het opheffen van de vereniging.

Wij zijn ook op zoek naar mensen die het bestuur willen aanvullen. Dus bestuursleden.

Borrel tijd

Iedere 1e vrijdag van de maand, beginnend op 5 november is er borrel tijd.

van 15.30 tot 17.00 uur.

In de Ontmoetingsruimte

Alleen toegankelijk voor leden.

Bijeenkomsten

Op vrijdag 19 januari 2024 zal er door het Notarieel een lezing worden gehouden over het levenstestament. De lezing begint om 14.00 uur

Sociale commissie.

Wij verzoeken u om, als u hoort over bewoners die ziek zijn, in het ziekenhuis zijn opgenomen of in een verzorgingshuis zijn gaan wonen of vereenzamen, dit door te geven aan de Sociale Commissie.

Coördinatie: Miep Dekker                          telefoon         4217217

Lunches. 

De lunches 2023 worden gehouden op.

20 oktober, 17 november en 22 december.

De aanvang is om 12.00 uur

Activiteiten.

Voor de diverse activiteiten zijn deelnemers nodig. Het bestuur heeft besloten om de activiteiten open te stellen voor alle bewoners van 55+ in de wijk Ittersumerbroek.

Thai Chi.

Op de dinsdagen is er Thai Chi.

Tijd 10.00 tot 10.45.

Schilderen.

WIJ ZOEKEN:

Enthousiaste mensen die het leuk vinden om te komen schilderen of tekenen in onze Ontmoetingsruimte.

Iedereen mag zelf weten wat voor onderwerp ze willen schilderen of tekenen. Het maakt ons niet uit.

Het enige is wel de schilderspullen zelf mee te nemen. De kwasten, papier en verf. Wij willen u er graag bij helpen.

Het is 1 keer per week op donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur.

U kunt mij altijd opbellen voor vragen.

Riet van der Gronden,

Telefoon 0621843766

 

Gezellig avond.

De gezellige avonden zijn nog niet bekend.

Bewonerscontact.

Het bestuur heeft besloten om de uitgave van het Bewonerscontact te verminderen. Dit in verband met het feit dat er geen aanvoer van nieuws is vanuit de leden of de activiteiten.

Openingstijden zaal bij evenementen en activiteiten.

Het bestuur heeft in haar vergadering van 28 maart 2019 besloten, dat de openstelling bij evenementen zoals Bingo, Lunch, voorlichtingsmiddagen en gezellige avonden, vanaf heden zullen worden gehandhaafd. De reden hiervoor is, dat de mensen zo vroeg komen zodat de organisatie geen tijd heeft zaken voor te bereiden en klaar te zetten. Voor de aangegeven aanvangstijd zullen geen mensen meer worden toegelaten.