Mededelingen

Lunches.

Op 17 september 2021 zullen de maandelijkse lunches weer beginnen. De eerste lunch is in eerste instantie voor de mensen die zich hebben ingeschreven voor de niet gehouden lunch van maart 2020.                                                    

De ovlgende lunches worden gehouden op 22 oktober, 19 november en 10 december. Voor iedere lunch zal een flyer worden rondgebracht.

Openstelling Ontmoetingsruimte.

Het bestuur heeft besloten om de Ontmoetingsruimte Met ingang van het nieuwe seizoen weer open te stellen voor activiteiten.
Op 3 september zal er een gezellige inloop zijn voor de leden. Vanaf 15.00 uur tot 17.00 uur bent u welkom.
Op 6 september zullen alle activiteiten weer van start gaan.

Deze opening zal onder de dan geldende covid maatregelen gebeuren.

Bewonerscontact.

Het bestuur heeft besloten om de uitgave van het Bewonerscontact te verminderen. Dit in verband met het feit dat er geen aanvoer van nieuws is vanuit de leden of de activiteiten.

Openingstijden zaal bij evenementen en activiteiten.

Het bestuur heeft in haar vergadering van 28 maart 2019 besloten, dat de openstelling bij evenementen zoals Bingo, Lunch, voorlichtingsmiddagen en gezellige avonden, vanaf heden zullen worden gehandhaaft. De reden hiervoor is, dat de mensen zo vroeg komen zodat de organisatie geen tijd heeft zaken voor te bereiden en klaar te zetten. Voor de aangegeven aanvangstijd zullen geen mensen meer worden toegelaten.

Lunches

De lunches zijn tot nader bericht gestopt, Iedereen die heeft betaald voor de de laatste lunch, die niet is door gegaan is ingeschreven voor de eerstvolgende lunch.

Vacature penningmeester

 Wij zijn al jaren opzoek naar een penningmeester.

Heeft u belangstelling en tijd ongeveer 1 uur per maand, meldt u aan bij: Willy Voetstra of Siem Smook.