Mededelingen

Vacature penningmeester

Wij zijn al jaren opzoek naar een penningmeester.

Heeft u belangstelling en tijd ongeveer 1 uur per maand, meldt u aan bij: Willy Voetstra of Siem Smook.  Of meldt per email op ittersumerbroek@kpnmail.nl

Het niet hebben van een penningmeester zal op de duur leiden tot het opheffen van de vereniging.

Wij zijn ook op zoek naar mensen die het bestuur willen aanvullen. Dus bestuursleden.

30 jarig bestaan van de Bewonersvereniging Ittersumerbroek.

Dit voorjaar bestaat de vereniging 30 jaar. Dit feit willen we niet ongemerkt laten passeren. Het bestuur is bezig iets te organiseren.

Jaarvergadering 2023.

Agenda jaar vergadering 2023

verslag van de ledenvergadering d.d. 14 september 2022

jaarverslag 2022

Lunches. 

De lunches    worden gehouden op:

24 maart; 21 april; 19 mei.

Het bestuur heeft besloten om de prijs voor de lunch m.i.v 1 januari 2023 te verhogen naar € 3.00, dit i.v.m. het stoppen van de sponsoring van de Jumbo en de gestegen prijzen.

De aanvang is om 12.00 uur

Activiteiten.

Voor de diverse activiteiten zijn deelnemers nodig. Het bestuur heeft besloten om de activiteiten open te stellen voor alle bewoners van 55+ in de wijk Ittersumerbroek.

Thai Chi.

Op de volgende vrijdagen is er Thai Chi.

maart: 10. 17, 24, 31; april: 6, 13, 20;

mei: 12, 19, 26;

Tijd 10.00 tot 10.45.

Gezellig avond.

De gezellige avonden zijn nog niet bekend.

Bewonerscontact.

Het bestuur heeft besloten om de uitgave van het Bewonerscontact te verminderen. Dit in verband met het feit dat er geen aanvoer van nieuws is vanuit de leden of de activiteiten.

Openingstijden zaal bij evenementen en activiteiten.

Het bestuur heeft in haar vergadering van 28 maart 2019 besloten, dat de openstelling bij evenementen zoals Bingo, Lunch, voorlichtingsmiddagen en gezellige avonden, vanaf heden zullen worden gehandhaafd. De reden hiervoor is, dat de mensen zo vroeg komen zodat de organisatie geen tijd heeft zaken voor te bereiden en klaar te zetten. Voor de aangegeven aanvangstijd zullen geen mensen meer worden toegelaten.